Tolerancje dla plexi i poliwęglanu

Tabela tolerancji ISO Tolerancja grubości poliwęglanu Tolerancja grubości plexi

Tolerancja wymiaru dotyczy praktycznie wszystkich dostępnych w sprzedaży materiałów. Tolerancja w odniesieniu do plexi, poliwęglanu czy innych polimerów określa to, w jakim zakresie mieści się rzeczywisty wymiar i jak dalece może różnić się od wymiaru nominalnego. W praktyce, chodzi o to, że element o wymiarze 100 mm, może mieć w określonych miejscach 101 lub 99 mm. W takim przypadku tolerancja wymiaru będzie wynosiła plus/minus 1%.

Tolerancje dla tworzyw sztucznych

Tolerancje dla plexi i poliwęglanu dotyczą dwóch odrębnych aspektów. Możemy je określić jako tolerancję cięcia i tolerancję grubości. Tolerancje polimerów dotyczące cięcia wynikają przede wszystkim z zastosowanej technologii obróbki materiału i poziomu zaawansowania wykorzystanych w tym celu urządzeń. W naszej firmie do cięcia pleksi i poliwęglanu wykorzystujemy między innymi piłę panelową austriackiej firmy Schelling. Jest to jedno z najnowocześniejszych i najbardziej precyzyjnych urządzeń tego rodzaju dostępnych aktualnie na rynku. Mimo tego pewna tolerancja wymiarów wycinanych z polimerów element jest nieunikniona. W przypadku używanej przez nas piły panelowej tolerancja cięcia wynosi zaledwie 0,1 mm na 3 metry ciętego materiału. Z kolei w przypadku cięcia pleksi laserem tolerancja uzyskanej formatki wynosi około 0,2 mm przy maksymalnej grubości materiału wynoszącej 25 mm.

Tolerancje polimerów są jednak częściowo uzależnione także od właściwości fizycznych, mechanicznych i termicznych materiału. W celu ustandaryzowania obrotu elementami wykonanymi z różnych tworzyw, wprowadzono międzynarodowe normy tolerancji materiałów. Tolerancje polimerów dostępnych w naszej ofercie, czyli plexi (ekstrudowanej i wylewanej) oraz poliwęglanu litego, również określają tego rodzaju normy. W przypadku tolerancji cięcia oferowane przez nas elementy z plexi i poliwęglanu objęte są dokładnie opisaną poniżej normą ISO 2768-1.

Tolerancje wymiarów dotyczą także grubości oferowanych płyt. Różnica w grubości nominalnej i rzeczywistej może wynikać z rodzaju tworzywa sztucznego oraz technologii produkcji stosowanej przez producenta plexi lub poliwęglanu. Nieco inną tolerancję grubości będzie miała pleksi ekstrudowana i wylewana, a jeszcze inną poliwęglan lity. Dokładne informacje na temat tolerancji grubości tych polimerów znajdziecie nieco niżej.

ISO 2768-1

Din ISO 2768-1 to próba międzynarodowego ustandaryzowania tolerancji wymiarów elementów wykonanych z różnych materiałów. Norma ta została przyjęcia również w Polsce już w roku 1999. Tolerancje ISO 2768-1 dzielą się na 4 odrębne klasy: 

  • klasa tolerancji dokładna,
  • klasa tolerancji średniodokładna,
  • klasa tolerancji zgrubna,
  • klasa tolerancji bardzo zgrubna.

Jak się łatwo domyślić, margines różnicy pomiędzy wymiarami zakładanymi a realnymi jest w każdej kolejnej klasie coraz większy. Oferowane przez naszą firmę produkty, płyty plexi oraz płyty poliwęglanu litego, docinane na wymiar są zgodne klasą tolerancji średniodokładną normy DIN ISO 2768 1. Oznacza to, że w przypadku zamówienia dużej formatki o długości 2000 mm zachowana zostanie precyzja na poziomie plus minus 1,2 mm. W przypadku małych elementów, na przykład formatki o długości 100 mm, tolerancja wynosi zaledwie plus minus  0,3 mm. Warto także podkreślić, że tolerancje ISO 2768-1 dotyczą wszystkich produktów z naszej oferty. W ramach tej klasy tolerancji mieszczą się zarówno formatki z plexi ekstrudowanej, pleksi wylewanej, jak i elementy wycięte z poliwęglanu litego.

Tabela tolerancji ISO

Poniżej znajdziecie również tabelę tolerancji ISO DIN 2768-1 określającą odchyłki graniczne dla przedziału wymiarów nominalnych. Wyszczególnione zostały w niej zarówno tolerancje cięcia dla klasy średniodokładnej (która obowiązuje w przypadku naszych formatek), jak i tolerancje dla innych klas w ramach tej normy ISO.

Tolerancja cięcia

W naszym sklepie zachowujemy tolerancję wymiarów zgodną z normą ISO 2768-1 na poziomie średniodokładnym (w powyższym zestawieniu - "m"). Oznacza to, że przy zamówieniu formatki o wymiarze np. 1500 mm, można spodziewać się precyzji na poziomie ±1,2 mm.

Tolerancje dla poliwęglanu

Kwestia tolerancji wymiarów dotyczy również grubości płyty dostarczanej przez producenta. Grubość poliwęglanu może się minimalnie różnić w poszczególnych punktach płyty. Wynika to z tego, że technicznie niemożliwe jest uzyskanie idealnie gładkiej płyty, w której tolerancja grubości będzie wynosiła jedynie setne części milimetra. Grubość poliwęglanu i tolerancję tego wymiar również określają konkretne międzynarodowe normy. Tolerancja grubości jest niższa w przypadku cienkich płyt poliwęglanowych. Wynosi ona plus/minus 5% dla poliwęglanu o grubości od 2 do 5 mm. Natomiast w przypadku płyt w przedziale od 6 do 10 mm tolerancja ta wynosi plus/minus 10%. W praktyce oznacza to, że 10 mm płyta poliwęglanu może w niektórych miejscach mieć maksymalnie 11 i minimalnie 9 mm grubości.

Tolerancje dla pleksi

Normy dotyczące grubości tworzyw dotyczą oczywiście również plexi. Tolerancja grubości plexi zależy od tego, czy mamy do czynienia z plexi ekstrudowaną, czy plexi wylewaną. Na przedział dopuszczalnej tolerancji ma również wpływ grubość szkła akrylowego. W przypadku płyt plexi ekstrudowanych (XT) o grubości do 3 mm tolerancja wynosi plus/minus 10%, czyli maksymalnie 0,3 mm. W przypadku płyt grubszych niż 3 mm tolerancja jest niższa i wynosi zaledwie 5% w jedną lub drugą stronę. W praktyce w przypadku plexi ekstrudowanej o grubości 20 mm (najgrubszy dostępny w naszej ofercie materiał tego rodzaju) tolerancja będzie wynosić zaledwie 1 mm.

To, jak jest gruba plexi, przekłada się również na tolerancję płyt z pleksi wylewanej. Margines tolerancji grubości takiego szkła akrylowego możemy obliczyć za pomocą prostego wzoru: 0,4+0,1 x grubość mm. Maksymalna grubość plexi wylewanej w naszej ofercie to aktualnie 6 mm. Łatwo więc policzyć, że w przypadku tego materiału tolerancja grubości szkła akrylowego wynosi plus/minus 1 mm. Jeśli więc zależy nam na możliwie niewielkiej tolerancji, to lepszym wyborem będzie zazwyczaj plexi ekstrudowana.

Powyższe wartości reguluje międzynarodowa norma opisująca warunki wytwarzania PMMA: ISO 7823.

Tolerancja grubości tworzyw

Pod względem tolerancji grubości tworzywa sztuczne w tym polimery znacząco różnią od na przykład metali. Po pierwsze tworzywa sztuczne posiadają nawet kilka razy większą rozszerzalność cieplną niż metale. Do tego dochodzi jeszcze szereg innych czynników, które mogą wpływać na to, że tolerancja grubości jest większa w przypadku tworzyw. W zależności od rodzaju tworzywa są to na przykład:

  • absorpcja wilgoci (w bardzo niewielkim stopniu dotyczy pleksi i poliwęglanu),
  • degradacja wynikająca z działających na materiał naprężeń,
  • promieniowanie UV (również nie dotyczy plexi i poliwęglanu litego),
  • wysokie lub niskie temperatury.

Czytaj także:

Twoja przeglądarka nie jest wspierana!

Działanie konfiguratora może być nieprawidłowe. Aby poprawnie wyświetlić tę stronę, Zaktualizuj swoją przeglądarkę

×