Zwroty i reklamacje

Informacje dotyczące reklamacji

W przypadku posiadania zastrzeżeń do otrzymanego produktu (uszkodzenie przesyłki, niezgodność z zamówieniem), prosimy o zgłoszenie tego faktu przy pomocy formularza znajdującego się na specjalnej podstronie. W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do reklamacji i zaproponujemy rozwiązanie sytuacji.

ZŁÓŻ REKLAMACJĘ


Informacje dotyczące zwrotów

Konsument ma prawo do odstąpienia od zakupu dokonanego u przedsiębiorcy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od momentu odebrania towaru. Jeśli się na to zdecyduje, powinien poinformować o tym sprzedającego, poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 (POBIERZ) do regulaminu serwisu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w dowolnej formie (na piśmie, poprzez e-mail, telefonicznie itp.) jednak warto je złożyć w taki sposób, aby w razie sporu posiadać dowód na to, że oświadczenie rzeczywiście zostało złożone. Kupujący ma obowiązek odesłania nieuszkodzonego towaru w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, a sprzedający w tym samym czasie musi mu zwrócić pieniądze (jednak może się też wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania przedmiotu lub potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą i dokonuje zakupu związanego z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, prawo do odstąpienia od umowy zależeć będzie od dobrej woli sprzedającego. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takiej sytuacji kupujący może zostać obciążony kosztami utraty części wartości zakupionego towaru. Odstępując od umowy, kupujący odsyła towar na swój koszt. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, konsument obowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:

  • za każdą paczkę standardową – 34,99 zł brutto,    
  • za każdą paczkę niestandardową – 67,00 zł brutto,    
  • za każdą paletę – 320,00 zł brutto.

Wymiary przesyłek są opisane dokładnie na podstronie https://plasticexpress.pl/wysylka.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, rozdz. 4, art. 38, ust. 3), prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z tym prosimy o przemyślane zakupy i upewnienie się, że wymiary wprowadzane do konfiguratora są prawidłowe.


Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

Twoja przeglądarka nie jest wspierana!

Działanie konfiguratora może być nieprawidłowe. Aby poprawnie wyświetlić tę stronę, Zaktualizuj swoją przeglądarkę

×