Właściwości fizyczne materiałów

W poniższej tabeli opisane zostały wybrane właściwości fizyczne plexi ekstrudowanej i wylewanej oraz poliwęglanu litego.

 
Plexi XT (ekstrudowana)
Plexi GS (wylewana)
Poliwęglan lity
ciężar właściwy
1,19 g/cm3 1,19 g/cm3 1,2 g/cm3
OPTYCZNE
przepuszczalność światła (materiał bezbarwny)
92% 92% zależna od grubości; do 90%
współczynnik załamania (materiał bezbarwny)
1,49 1,49 1,586
MECHANICZNE
współczynnik sprężystości podłużnej
3300 MPa 3280 MPa 2400 MPa
wytrzymałość na gięcie
106 MPa 114 MPa ~90 Mpa
wytrzymałość na ściskanie
70-120 MPa 70-120 MPa > 80 MPa
udarność (Izod)
1,5 kJ/m2 1,5 kJ/m2 10 kJ/m2
chłonność wody
0,3% 0,3% 0,15%
wytrzymałość na rozciąganie
72 MPa 74 MPa > 60 MPa
wydłużenie przy rozciąganiu
4% 5% 6%
TERMICZNE
temperatura formowania
150°C - 160°C 140°C - 190°C > 148°C
maksymalna temperatura użytkowania
70°C 82°C 120°C
ciepło właściwe
1,47 J/g/K 1,47 J/g/K 1,2-1,3 J/g/K
przewodnictwo cieplne
0,167-0,25 W/mK 0,187-0,209 W/mK 0,2 W/mK
Twoja przeglądarka nie jest wspierana!

Działanie konfiguratora może być nieprawidłowe. Aby poprawnie wyświetlić tę stronę, Zaktualizuj swoją przeglądarkę

×